Javna rasveta

Javna rasveta usled visoke učestalosti vozila i putnika na ulicama, raskrsnicama, aerodromima, metro i železničkim stanicama zahteva poseban pristup osvetljenju. S obzirom na to da su ovakvi prostori u potpunosti u funkciji 24 sata na dan, dugotrajnost i minimalno potrebno održavanje su veoma važne karakteristike koje javna, a posebno ulična rasveta iziskuju, pored optimalne vidljivosti i niske potrošnje energije. Sve ove instalacije mogu se integrisati u SmartCity i druga rešenja za upravljanje, uključujući kontrolu prisutnosti, senzore za dnevnu svetlost i različite druge sisteme javne rasvete i uličnog osvetljenja koji olakšavaju i poboljšavaju protok ljudi i vozila.

Javna rasveta je neizostavan deo infrastrukture svakog grada. Pod tim terminom se podrazumeva rasveta svih javnih prostora kao što su aerodromi, železničke i druge stanice, trgovi, fasade, kao i ulice. Ulična rasveta obuhvata i osvetljenje malih ulica, saobraćajnica različitih veličina, kao i velikih obilaznica i autoputeva, gde su svetiljke BUCK-ove proizvodnje dobar izbor zbog dugog radnog veka i kvaliteta izrade, kao i odličnih svetlotehničkih performansi.

 

LED ulična rasveta koristi energetski efikasne LED izvore svetla, koje imaju dug rok trajanja i malu potrošnju energije. Zbog tehničkih karakteristika i kompaktnosti samih izvora, moguća je optimizacija sklopa kućišta, ekonomizacija utrošenih materijala, dok se za integraciju u sisteme za upravljanje svetlom ne iziskuje dodatna oprema, pa samim time ni troškovi. Iz ovog razloga se LED rasveta naziva još i ekološkom.

 

Javna rasveta i njene karakteristike

 

Javna rasveta ima važnu ulogu u bezbednosti pojedinaca tokom noći. Osim što led osvetljenje omogućava pešacima neometano kretanje u večernjim i ranim jutarnjim časovima, ono direktno utiče na bezbedniju vožnju gradskim i međugradskim saobraćajnicama.

 

Posvećeno radimo da BUCK ulične svetiljke budu visokokvalitetne izrade, sa ugrađenim najnovijim generacijama izvora svetla elektronskih komponenti, kako bi imale veći radni vek, sa minimalnim troškovima održavanja.

 

Sinonim za kvalitetno ulično osvetljenje – BUCK ulične svetiljke

 

Višedecenijsko iskustvo u proizvodnji osvetljenja, usmereno na sklad funkcionalnosti i estetike uz minimalni negativni uticaj na životnu sredinu, omogućilo je uspešno pozcioniranje našeg brenda kao sinonima za kvalitetne ulične svetiljke. Inovacije, dizajn i dobra poslovna praksa su omogućili da ponudimo najbolje ulično osvetljenje sa malom potrošnjom energije.

 

LED ulična rasveta – koristi za investitore, krajnje korisnike i životnu sredinu

 

Vrednost koju kvalitetna ulična rasveta bazirana na LED tehnologiji stvara za celokupnu zajednicu i infrastrukturu naselja, gradova i država, gotovo je nemerljiva.

 

Pored energetske efikasnosti, BUCK lighting u izradi funkcionalnih LED uličnih svetiljki: Mistral i Vihor serije, brižljivo vodi računa i o njihovim adekvatnim svetlotehničkim karakteristikama, u skladu sa javnim interesom zaštite zdravlja, bezbednosti  i smanjenja svetlosnog zagađenja.